logo

STOP WAR

Oczy całego świata zwrócone są ku Ukrainie...

Okrutna wojna wywołana przez Rosję przeciw Ukrainie, gromadzi przed ambasadami rosyjskimi ludzi, którzy sprzeciwiają się temu Barbarzyństwu...

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0